Spokey Zestaw 2 Bramki Goalkeeper 120X80X80Cm 923495

89,00

Opis

Bramka Spokey Goalkeeper IIDla statystycznego Polaka pi�ka no�na to sport narodowy. �Ch�tnie graj� w ni�� maluchy na przydomowych boiskach i starsze dzieci na orlikach. Wsp�lna zmagania na boisku ucz� pracy w grupie, rozwijaj�� koordynacj� ruchow�, pomagaj� prze�amywa� nie�mia�o��.Wprawdzie pi�ka no�na jest sportem dosy� kontuzyjnym, jednak przy zachowaniu podstawowych zasad bezpiecze�stwa, jest �wietn� form� aktywno�ci fizycznej praktycznie dla ka�dego. Podczas intensywnego godzinnego treningu spalisz nawet 700 kalorii, dotlenisz organizm oraz zwi�kszysz mas� mi�niow�. Poza niew�tpliwymi walorami prozdrowotnymi, pi�ka no�na to przede wszystkim fantastyczna zabawa, kt�ra pozwoli ci zredukowa� stres oraz poprawi� szybko�� i zwinno��.Zestaw zawiera dwie bramki samorozk�adaj�ce z zestawem �ledzi oraz ta�m wzmacniaj�cych.Bramki mog� zosta� u�yte w tradycyjnych meczach pi�ki no�nej, rozgrywkach unihokeja oraz w innych grach zespo�owych. rozmiar: 120 x 80 cm;zestaw zawiera:;- dwie bramki samorozk�adaj�ce;- zestaw �ledzi do mocowania na trawiastym pod�o�u;- dodatkowe ta�my wzmacniaj�ce konstrukcj�;ca�o�� pakowana w por�czne opakowanie z uchwytem;

Bramki piłkarskie

megabuty, rowery do 400 zł, dynamometryczne, rower author damski, koło do roweru 28 tylne, hilajnoga, mierzeja wiślana 1945

yyyyy